Kurssin suoritus ja arviointiperiaatteet

 

Tässä yleisiä kursseilla sovellettavia periaatteita:

Kurssin tavoitteet, sisällöt ja aikataulu:

  • Tule ensimäiselle tunnille ja muillekin tunneille ajoissa
  • linki kurssin  ohjelmaa löytyy yleensä täältä: http://juy.fi/kurssit/
  • jos epäselvää, kysy

Arviointimenetelmät ja skaala:

arviointiin vaikuttavat: harjoitukset, tehtävät, oma-aloitteinen aktiivisuus  ja tuntiläsnäolo:

Tuntiläsnäolo:

tuntiläsnäolo on muutakin kuin vain paikalla olemista. Facebookissa roikkuminen, tyhjää toimittava hengailu tai omien juttujen säätäminen ei ole “tuntiläsnäoloa”.

Omien juttujen säätämisestä voi kylläkin saada lisäpisteitä, jos ne osoittavat erityistä aktiivisuutta opiskeltavan aihealueen suhteen ja tämän seikan osaa kommunikoida opettajalle.

HARJOITUKSET, TEHTÄVÄT

Mikä on minimi, millä pääsee kurssin läpi, Mitä vaaditaan jotta saa 1 tai 3 arvosanaa vastaavan suorituksen?

Yritän soveltaa määrällistä ja laadullista arviota:

Määrällinen arvio:

Voidaan konstruoida ihannepotentiaali, eli jossain määrin fiktiivinen arvio: jos “keskiverto” opiskelija  osallistuu kaikille tunneille ja keskittyy työskentelyyn 100%:sesti (tai 95%), niin minkälaisiin tuloksiin päästään? Tällainen arviointikonstruktio toimii taustalla miettiessä sitä missä menee raja, jotta määrällinen työmäärä ylittää hyväksyttävän suorituksen rajan.

Tällaista 100% potentiaalia vasten voisi ehkä ajatella, että jos joku tekee siitä 50 tai 60% niin se voisi olla rimaahipoen  1 arvosanan suoritus.

Eli jos on paikalla 60% ja tekee sinä aikana 100% siitä mitä keskiverto-opiskelijalta voi vaatia, VOI saada saa ykkösen. Tai jos on paikalla 100% ja tekee 60% siitä mitä voi olettaa keskiverto-opiskelijan pystyvän tekemään VOI saada suorituksen ykkösellä.

Kakkonen ja ja kolmenen menee ehkä jotenkin näin: 2: 75 %, 3: 90%.

Laadullinen arvio

..täydentää määrällistä (laatu, perusteellisuus, huolellisuus, omaperäiset ratkaisut, aktiivisuus, oma-aloitteisuus, itsenäinen ote, aikaisempi osaaminen  jne. antaa lisäpisteitä)

Tietynlainen oma-aloitteisuus on myös peruslähtökohta: esim. jos on tehnyt kaikki pyydetyt tehtävät niin kannattaa kysyä lisätehtäviä. Tai jos et tiedä mitä tehdään kysy neuvoa.

Poissaolot

jos yli 20% poissaoloja on suositeltavaa tehdä poissaolon korvaavia tehtäviä jos mielii saada 3:n

jos yli 30% on suositeltavaa tehdä poissaolon korvaavia tehtäviä jos mielii saada 2:n

jos yli 40% on välttämätöntä tehdä poissaolon korvaavia tehtäviä jos mielii saada edes 1:n

huom: pelkkä 60% paikalla olo ei vielä takaa kurssin läpäisemistä rimaa hipoen. 60% läsnäololla on tehtävä tunneilla annettavat tehtävät varsin aktiivisesti jotta VOI saada suorituksen ykkösen.

Tämmöisiä.

 

This entry was posted in opetushommelit. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *